BYGMESTER, ARKITEKT & PROJEKTLEDER

NYTÆNKNING, BÆREDYGTIGHED & HÅNDVÆRK

Nytænkning

Nytænkning er for mig helt naturligt. At vende tingene lidt på hovedet og ikke altid gøre som vi altid har gjort.

Mine mere end 35 års erfaring giver mig professionalisme, men også roen og tilliden til, at være åben for nye ideer.

For det meste kommer mine ideer helt “ud af det blå”, så tegner jeg et par skitser og lader dem ligge, uden at tænke mig til det endelige resultat. Efter kortere eller længere tid kommer der flere ideer til og pludselig en dag, hvor jeg typisk er et helt andet sted i mine tanker, kommer hele billedet.

Bæredygtighed

Bæredygtighed MÅ være det vigtigste i byggeriet nu og i fremtiden. Byggeriet skaber en stor del af Co2 udslippet ved materialevalg, selve byggeriet og ikke mindst efterfølgende drift/levevis.

Det kan være komplekst at få bæredygtighed implementeret i alle faser af et byggeri.

Siden 1999 har jeg deltaget i adskillige kurser fra forskellige bære-dygtigheds organartioner og fundet vigtigheden i at planlægge hele processen fra start.

Økonomi & Miljø & Social ansvar, SKAL vægtes lige højt.

Håndværk

“At være stolt af sit håndværk er det halve arbejde” Citat Asger

Dermed menes, jeg er stolt af det jeg laver, glæder mig hver morgen til at komme igang og helt glemmer at det er et “arbejde”, men en givende proces hen mod det resultat jeg har set for mig.

Vi SKAL glædes, fejre og være stolte af vores håndværk eller virke hver dag, og hvis ikke, skal vi finde på eller søge noget andet.

“Vi har alle noget vi er gode til, vi skal bare finde det.” Citat Buster.