BIOGRAFI

"NATUREN GØR MIG TAVS"

BÆREDYGTIGHED

ET HELT MENNESKE

For mig handler bæredygtighed mest af alt om, at føle sig som et helt menneske.

Hvis jeg føler mig hel i nuet, har jeg ikke et behov for overforbrug af materielle goder.

Alt er forbundet, mennesker, dyr og natur. Derfor vigtigt heden, af  bæredygtighed.

PERSONLIG KARISTIKA

OPFINDSOM, LØSNINGSORIENTERET & VEDHOLDENHED

Opfindsomhed er min passion. Lege, eksperimentere og lave fejl.

Finde den enkleste løsning med optimal udnyttelse af materialerne.

At blive ved til løsningen er på plads og fuldføre opgaven.

MIN EGEN STAMME

KÆRLIGHED, KRAM & TRYGHED

Jeg har stor kærlighed til min stamme. Om det er mine forældre, mine to søstre, egne tre børn og deres mødre eller nuværende samlever og hendes børn.

Min stamme giver mig nærvær og trykhed, men samtidig også tilliden til mine medmennesker og min omverden. Nye som gamle relationer.

MIN BOPLADS

NATUR, LEG & LÆRING

Naturen er det mest givende for mig.

Jeg bliver aldrig for gammel til at lege.

Jeg bliver heller aldrig for gammel til at lære noget nyt.